Мисия

FREEDOM ВАРНА – ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ СКУЛПТУРА НА ОТКРИТО е проект на фондация ‘Рая Георгиева’, реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна, фонд ‘Култура’ и е в подкрепа на дейностите на програмата ‘Варна – Европейска младежка столица 2017’.

Виртуалният музей има мисия да създаде основата на интерактивна виртуална база данни, която архивира и дигитализира колекция съвременна монументална скулптура във Варна, създадена по време Първата международна скулптурна среща FREEDOM Варна 2015, част от фестивала CONTEMPO.

Културното наследство обозначава съвкупността от културни ценности на дадена общност. Опазването му в условията на 21 век – време на глобализация и цифровизация изисква адекватност и адаптация в процесите на съхранение на културната памет. Чрез проекта се създава основата за продължителна, ефикасна и устойчива система от действия за изучаване, идентификация, документиране и опазване на новите образци от културното наследство във Варна. Проектът създава трайни предпоставки за разширяване на естетическите нагласи на широки обществени маси, възможности за естетическо възпитание и увеличаване на знанията у младото поколение.

Интерактивният характер на платформата, нейният лесен за употреба механизъм и визуално контактен модел дава условия за ефикасност и дълготрайна устойчивост не само за жителите на града, но и за всички потребители на световната мрежа, които се интересуват от изкуство в градска среда и от Варна като културна дестинация.

Създаването на платформата стартира с колекция от 9 монументални скулптури от камък и дърво, дело на водещи творци от България, Германия, Италия, Литва и Полша, разположени в централните градски паркови площи. Проектът по един забавен за посетителите начин превърща град Варна в огромен музей за скулптура на открито.

Интерактивна карта и дигитализираната колекция творби дават на виртуалните посетители пълна информация за местонахождението на творбите, за концепцията и биографията на авторите им. Платформата е двуезична – на български и английски с мобилна версия. Проектът има устойчив характер с намерение да надгражда базата данни с новите образци на съвременна скулптура поставена в градската среда при следващите представителни форуми.

Последвайте ни във facebook.com/fosmus.org